20 amp 2-полюсен домашен контактор AC 2NO CE CB TOWCT-TONGOU

20 amp 2-полюсен домашен контактор AC 2NO CE CB TOWCT се използва за затваряне, често стартиране и устройство за блокиране на машината.

Описание