TOWCTH-16/4 AC 4P модулен превключвател за управление на контактора – TONGOU

Модулен контактор се отнася до използването на ток на бобината за генериране на магнитно поле за затваряне на контакт и контрол на натоварването на електрическите уреди.

Комбинираният контактор е разделен на AC контактор (напрежение AC) и DC контактор (напрежение DC). Подходящ за захранване, разпределение и използване на електрическа енергия.

Описание