DC миниатюрен прекъсвач (MCB) може да има същата защитна функция като AC MCB, той основно защитава оборудването от претоварване и защита от късо съединение, но DC MCB се използва главно за DC система, като фотоволтаична слънчева система, високочестотно DC импулсно захранване система, Нови защитни системи, свързани с постоянен ток, като енергийна система, които са инсталирани заедно с други устройства за защита на постоянен ток като главен прекъсвач за главната верига или разклонената верига.

Как да изберем DC MCB?

Избираемото напрежение е от DC 24V до 1000V и 1500V, а токът е от 1A до 125A. Моля, изберете подходящия DC MCB според приложението.