Прекъсвачът с формован корпус (MCCB) за кратко има функции на защита от късо съединение, защита от претоварване и превключваща верига, като цяло със защита от течове, ние го наричаме прекъсвач за изтичане на лят корпус.

Използва се главно за крайно разпределение на захранването и може да носи товар директно. Максималният номинален ток не трябва да надвишава 1600A. Функцията му е сравнително проста, с термично-магнитно, електромагнитно изключване, изключване при ниско напрежение, изключване при повреда, аларма и други функции, с няколко групи спомагателни контакти.