TORD5 4P 40A RCCB прекъсвач за остатъчен ток RCD

В случай на лично теч или токов удар, 4P 40A RCCB може бързо да прекъсне тока, за да защити безопасността на оператора.

Категория:

Описание