TORD4-63 4P RCCB 63A прекъсвач за остатъчен ток

RCCB 63A предотвратява токов удар, причинен от директен контакт между две защитени вериги, и осигурява безопасност за защита на оператора.

Категория:

Описание