TORD4-63 RCCB 40 A 30mA прекъсвач за остатъчен ток

3-фазен RCCB осигурява защита срещу токов удар, причинен от директен контакт между две защитени вериги или ток на утечка между тези два проводника.

Описание