Интелигентен WiFi превключвател с функция за измерване – TO-Q-SY1-JWT

Din Rail TO-Q-SY1-JWT Интелигентният WiFi превключвател може да управлява дистанционно, за да зададе време, време на цикъл и обратно броене през мобилен телефон навсякъде, включва функцията за измерване за статистика на консумацията на енергия,

може да запитва състоянието и мощността на устройството по всяко време и навсякъде и може да се комбинира с интелигентни сценарии за различни комбинирани приложения.

        

Описание