WiFi интелигентен прекъсвач с енергиен мониторинг – TO-Q-ST463JWT 4P

Прекъсвачът за интелигентно управление е WIFI енергиен измервател Kwh Измерване Мониторинг Таймер Реле със защита срещу течове, има широк спектър от приложения.

        

Описание