4-полюсен RCCB RCCB прекъсвач за остатъчен ток TORD6B-63

4-полюсен RCCB прекъсвач за остатъчен ток в допълнение към нормалния променлив ток, може да открива високочестотен AC и чист постоянен ток на утечка на земята.

Категории: ,

Описание