25 amp 2-полюсен домашен модулен контактор TOWCT-25 | ТОНГОУ

Домакински модулен контактор е подходящ за вериги с номинална честота 50/60Hz и номинален ток до 63A.

Описание