TONGOU осигурява висококачествен индустриален контрол. Промишленото управление се отнася до главно устройство, което променя окабеляването на главната верига или управляващата верига и променя стойността на съпротивлението на веригата, за да контролира стартирането, регулирането на скоростта, спирането и обръща посоката на двигателя в съответствие с предварително определена последователност.

Състои се от програмен брояч, регистър на инструкциите, декодер на инструкции, генератор на синхронизация и работен контролер. Това е „органът за вземане на решения“, който издава команди, тоест да координира и ръководи работата на цялата компютърна система.

TONGOU винаги се придържа към принципа „качеството на първо място“, придържа се към информатизацията на управлението, автоматизацията на производството непрекъснато подобрява качеството на производствения процес и нивото на управление на производството.