Разпределителната кутия е за сглобяване на прекъсвачи, измервателни уреди, защитни уреди и спомагателно оборудване в затворена или полузатворена метална или пластмасова кутия в съответствие с изискванията за електрическо окабеляване, за да се образува често използвана разпределителна кутия с ниско напрежение.

При нормална работа веригата може да се включва или изключва от ръчни или автоматични прекъсвачи. В случай на повреда и неправилно състояние, веригата ще бъде прекъсната или алармена от вътрешните монтирани защитни устройства.