TOD10-100 Функционални изолатори и прекъсвачи на прекъсвачи

TOD10-100 Изолиращ превключвател Притежавайки превъзходна способност за динамично нагряване, той се използва главно като главен превключвател за двата терминала за електрическо оборудване.

Описание