TOC2XN-MI50 AC 50A Механичен блокиращ контактор

Текущият рейтинг на механичния блокиращ контактор TOC2XN-MI50 50A TOC2XN-MI50 50A механичен блокиращ контактор зависи от категорията на използване. Примерни категории IEC в стандарт 60947 са описани като:

  • AC-1– Неиндуктивни или слабо индуктивни товари, съпротивителни пещи
  • AC-2– Стартиране на двигатели с плъзгащ пръстен: пускане, изключване
  • AC-3– Стартиране на двигатели с катерична клетка и изключване само след като двигателят е достигнал скорост. (Направете блокирани усилватели на ротора (LRA), прекъснете амперите с пълно натоварване (FLA))
  • AC-4– Стартиране на двигатели с катерична клетка с режим на натискане и запушване. Бърз старт/стоп. (Направи и счупи LRA)

Релетата и блоковете за спомагателни контакти са оценени съгласно IEC 60947-5-1.

  • AC-15– Контрол на електромагнитни товари (>72 VA)
  • DC-13– Управление на електромагнити

Описание