TOC2 3P 1NO 1NC 2NC 2NO AC контактор

IEC категории на използване

Номиналният ток на контактора зависи от категорията на използване. Примерни категории IEC в стандарт 60947 са описани като:
AC-1– Неиндуктивни или слабо индуктивни товари, съпротивителни пещи
AC-2– Стартиране на двигатели с плъзгащ пръстен: стартиране, изключване
AC-3 – Стартиране на двигатели с катерична клетка и изключване само след като двигателят достигне скорост. (Направете блокирани усилватели на ротора (LRA), прекъснете амперите при пълно натоварване (FLA))
AC-4 – Стартиране на двигатели с катерична клетка с натискане и запушване. Бърз старт/стоп. (Направи и счупи LRA)

Релетата и блоковете за спомагателни контакти са оценени съгласно IEC 60947-5-1.
AC-15– Контрол на електромагнитни товари (>72 VA)
DC-13– Управление на електромагнити

Описание