TOBD5-63 Изключвател на верига за остатъчен ток с RCBO за свръхток

TOBD5-63 RCBO е прекъсвач за остатъчен ток с свръхток, самостоятелно устройство за остатъчен ток, което осъществява пълна защита на крайните вериги.

Описание