TOB10 16A двуполюсен RCBO прекъсвач за остатъчен ток

Двуполюсно RCBO 16A 30mA осигурява непряка защита за тялото на оператора, когато откритите части под напрежение трябва да бъдат свързани към подходящ заземяващ електрод.

Описание