Еднофазен интелигентен измервателен уред за DIN шина – TO-Q-SYS

Интелигентният измервателен уред е цифрово устройство, което надхвърля обикновеното проследяване на консумацията на енергия, предлагайки данни в реално време, двупосочна комуникация и безпроблемна интеграция с интелигентни мрежи и системи за домашна автоматизация. Той позволява както на потребителите, така и на доставчиците на комунални услуги да наблюдават и анализират използването на енергия по-ефективно, което води до по-интелигентен избор на енергия, по-ниски разходи и по-устойчиво бъдеще. За разлика от традиционните измервателни уреди, интелигентните измервателни уреди поддържат динамични модели на ценообразуване и улесняват незабавния отговор на енергийните изисквания, като по този начин модернизират цялата рамка на енергийното управление.

        

Описание