RCCB 40 A A/AC Автоматичен прекъсвач с остатъчен ток TORD4

RCCB 40 Amp TORD4-63 е подходящ за вериги с честота 50/60Hz, със защита от заземяване/ток на утечка.

Категория:

Описание