Висококачествен DC миниатюрен прекъсвач MCB TOMC7 4 полюса

Описание