TORD4 2P електронен тип RCD RCCB прекъсвач за остатъчен ток

Електронен тип RCD RCCB тип AC/A има функцията за автоматично изключване на веригата, когато земната повреда/токът на утечка надвиши номиналната чувствителност. Подходящ е за вериги тип AC или A.

Описание