DC контактор Слънчева енергийна система 24V 12V 36V 48V

Контакторът за постоянен ток на соларната система TOC2-D-32D е подходящ за използване във вериги на натоварване DC-3/380V с номинално напрежение 660V DC 50Hz или 60Hz и номинален ток от 9-95A.

Описание