25A 30mA RCCB RCD прекъсвач за остатъчен ток TORD5

25A 30mA RCCB RCCB не се влияе от захранването и мрежовото напрежение и не се влияе от колебанията на напрежението.

Описание