2-полюсен 40 amp модулен контактор AC TOWCTH | Контрол – TONGOU

2-полюсен 40 amp модулен контактор AC TOWCTH може да се използва за дистанционно управление като осветление, вентилация, обществена топла вода, механични вентилационни системи и др.

Описание