TOB01 16 A RCBO 240V прекъсвач за остатъчен ток

16 Amp RCBO осигурява непряка защита на тялото на оператора при такава ситуация, че откритите части под напрежение трябва да бъдат свързани към подходящ заземителен стълб.

Категория:

Описание