Фотоволтаична (PV) или слънчева енергийна система използва предпазител със специфична цел, наречен слънчев предпазител. PV предпазител, слънчев PV предпазител, стопяеми PV предпазители и предпазители за слънчеви панели са всички термини, използвани за описване на предпазителите, използвани в тези системи. Размерът на предпазителя на слънчевия панел се определя от широк диапазон от напрежения, номинални стойности и номинални стойности на амперите.

Предпазителят Midget се предлага в размери от 1 до 32 ампера и работи между 600 и 1500 VDC. Предпазителят от клас R работи между 20 и 400 ампера при 600 VDC. Предпазителите от клас J имат диапазон на напрежение от 600 до 1000 VDC и диапазон на тока от 70 до 600 ампера. PV предпазители с тип NH или квадратно тяло се предлагат с номинални стойности 1000, 1250 и 1500 VDC.