Интелигентният прекъсвач е електронно устройство, което управлява прекъсвача чрез дистанционно управление, за да включи или изключи, да наблюдава и събира състоянието на употреба на веригата и оборудването за натоварване. Интелигентните прекъсвачи могат да подават обратна информация и записват информационното състояние на веригите и оборудването чрез интернет в реално време.

Ние също го наричаме прекъсвач на Интернет на нещата или прекъсвач за дистанционно управление. Може да използва множество протоколи за дистанционно управление, като RS485, RJ45 (мрежов порт), WiFi, Bluetooth, 4G/5G и други протоколи.

Интелигентните прекъсвачи са електронни устройства, които управляват прекъсвачите чрез дистанционно управление за изключване и включване, за събиране и контрол на състоянието на използване на веригата и оборудването за натоварване. Интелигентните прекъсвачи могат да използват множество протоколи за дистанционно управление, включително 4G/5G, RJ45 (мрежов порт), RS485, WiFi, Bluetooth и други протоколи.

Интелигентните прекъсвачи се наричат ​​още прекъсвачи на Интернет на нещата и прекъсвачи за дистанционно управление. Те могат да изпращат обратна информация и записват състоянието на информацията на вериги и оборудване чрез Интернет в текущото време.

Показване 1-9 на резултатите 16
Страници: