SPD е електронно устройство, което защитава електронно оборудване, инструменти и комуникационни връзки от неоторизиран достъп. SPD може да проведе шунта за много кратко време, когато пиковият ток или напрежение се генерират бързо в електрическата верига или комуникационната линия поради външни смущения, предотвратявайки повреда от пренапрежение на друго оборудване във веригата.

DC SPD е идеален за AC 50/60Hz захранващи системи с номинално напрежение от 220 V до 380 V и може да се използва за защита срещу индиректни и директни удари на мълния, както и други видове внезапни пренапрежения в дома, третична индустрия и индустриални условия.

Показване на единичен резултат