RCD тип B се използва там, където могат да възникнат постоянни остатъчни токове, в допълнение към нормалния променлив ток, може да открие високочестотни променливи и чисти постоянни токове на утечка на земята. Условията на изключване се определят с различни честоти от 50Hz до 1kHz.

Намаляването на риска от пожар или токов удар чрез автоматично изключване на електрическото захранване зависи от избора на правилния тип RCD. Тип B RCD е подходящ за товари с трифазни токоизправители, като задвижвания с променлива скорост, фотоволтаични системи, станции за зареждане на електрически превозни средства и медицинско оборудване.