Автоматичен прекъсвач с остатъчен ток със защита от претоварване (RCBO) се използва главно в приложения, които се нуждаят както от защита от претоварване (претоварване и късо съединение), така и от токова защита от заземяване.

Те могат да откриват неизправности и изключения навреме, за да осигурят безопасността на персонала и оборудването. RCBO е най-функционалният, с късо съединение, претоварване, изтичане и три вида защитни функции.