Миниатюрен прекъсвач (MCB) осигурява електрическа безопасност в домашни офиси и други сгради, както и за промишлени приложения, като защитава електрическите инсталации от претоварване и късо съединение.

След като се открие неизправност, миниатюрният прекъсвач автоматично изключва електрическата верига, за да предотврати повреда на проводниците и да избегне риска от пожар.