TONGOU предоставя висококачествен разпределителен апарат. Разпределителният апарат се използва за измерване и управление на електроразпределителното устройство. Състои се от шина, разпределително устройство, защитна апаратура, измервателен уред и други аксесоари.

Разположението трябва да отговаря на изискванията за нормална работа на енергийната система, да улеснява поддръжката и да не застрашава безопасността на персонала и околното оборудване. Разпределителният апарат трябва да бъде разположен в електроцентрала, подстанция и др.