63A RCCB 10mA RCD прекъсвач за остатъчен ток TORD4

63A RCCB осигурява защита и изолация от заземяване/ток на утечка и е подходящ за свързване на клема и шина щифт/вилка.

Категория:

Описание