Какво е AC MCB?

Миниатюрен прекъсвач (MCB), известен също като въздушни превключватели, осигурява основна защита от късо съединение и претоварване. Устройство, използвано за защита на верига в случай на прекомерен ток. Прекомерният ток може да бъде причинен от претоварване, късо съединение или неразумен дизайн на веригата. Еквивалентната на усъвършенстваната версия на предпазителя може да бъде нулирана без подмяна.

AC MCB е MCB, използван за веригата на променлив ток, обикновено се използва за защита на веригата при AC синусоидална вълна.

Обикновено е подходящ за домакинска, промишлена или търговска мощност, като AC напрежение 110V/230V/380V/415V. В допълнение ние предоставяме DC MCB на постоянния ток за защита на веригата под веригата на постоянен ток.